Print

Ny produktionschef till Active Biotech

1999-12-22

Börje Haag har anställts som produktionschef i Active Biotech AB. Börje Haag tillträder sin tjänst i februari och kommer att vara baserad på SBL Vaccin i Solna. Han är idag chef för Pharmacia & Upjohns fabrik av aktiva läkemedelssubstanser med hjälp av bioteknik i Strängnäs och har tidigare haft olika produktionsbefattningar, bl.a. inom ASTRA.

Genom rekryteringen av Börje Haag försäkrar vi oss om rätt kompetens som är nödvändig för att svara upp till de internationella krav som ställs på produktionen idag och de närmaste åren.

En investering på 30 mkr påbörjades i oktober i SBLs produktionsanläggningar för att säkerställa tillräcklig volym inför lanseringen av ETEC-vaccinet. I samma produktionsanläggning tillverkas också SBL Cholera Vaccine, det av WHO enda rekommenderade koleravaccinet i världen.

Vaccinet marknadsförs i Sverige och Norge som ett resevaccin under varumärket Dukoral och är i dessa länder även godkänt för ETEC-indikation, turistdiarré. Dukoral har hittills i år i Sverige ökat försäljningen med + 80%.

I den nya produktionsanläggningen för SBLs poliovaccin IPV produceras nu de avslutande
valideringssatserna innan full, kommersiell produktionsstart nästa år. Den årliga kapaciteten beräknas till cirka 7 miljoner doser.

Lund den 22 december 1999

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack