Print

MGA Holding ny storägare i Active Biotech AB

2000-04-13

MGA Holding AB har förvärvat Bo Håkanssons hela aktieinnehav i Active Biotech AB, motsvarande 6,1% av kapitalet och 26,8% av andelen röster.

Pharmacia ställer sig positiv till affären och har lämnat MGA Holding köpoptioner på motsvarande ytterligare 5,3% av Active Biotechs kapital, säger Mats Pettersson, Senior Vice President, Pharmacia Corporation.

"Vi känner väl till Active Biotechs verksamhet och företagets långsiktiga strategi. Jag har stort förtroende för VD Sven Andréasson och det är min övertygelse att han till sammans med den ledningsgrupp han byggt upp, kommer att fullfölja denna strategi på ett framgångsrikt sätt. Mot denna bakgrund ser vi en stor potential i bolaget och dess aktie, säger Mats Arnhög, ägare till MGA Holding.

Stockholm 12 april 2000


MGA Holding AB

pdfBack