Print

Active Biotech tecknar avtal med Aventis Pasteur

2000-08-08

Active Biotech har inlett ett samarbete med Aventis Pasteur inom området diarrésjukdomar.

Aventis Pasteur kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och distribution av Active Biotechs drickbara vaccin mot kolera; SBL Cholera Vaccine, för länder utanför USA och Europa. Produkten har erhållit en rekommendation av Världshälsoorganisationen (WHO) som det enda vaccinet på marknaden med dokumenterad effekt mot kolera.

Kolera är en akut tarminfektion med dramatiskt förlopp som framförallt förekommer i Afrika, Asien och Sydamerika. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio cholerae, vilken producerar ett toxin som orsakar en häftig diarré och vanligen kräkningar. Detta leder snabbt till uttorkning och dödsfall om ingen behandling sätts in. Kolera sprids via förorenat vatten och livsmedel. Till WHO rapporterades 1999 cirka 200.000 fall av kolera, den verkliga siffran bedöms dock vara väsentligt större.

Det nu inledda samarbetet med Aventis Pasteur avser också indikationen mot turistdiarré orsakad av ETEC-bakterien (enterotoxin-bildande E.coli). ETEC-bakterien förorsakar 30-40% av all turistdiarré.

Active Biotech marknadsför idag framgångsrikt produkten med ETEC-indikation under varumärket Dukoral i Sverige och Norge. Enligt avtalet kommer Aventis Pasteur att ansöka om registrering för Dukoral mot turistdiarré på olika internationella marknader.

Active Biotech kommer även i fortsättningen att sälja produkten för båda indikationerna i Norden i egen regi. I Sverige och Norge beräknas produkten i år omsätta cirka 45 Mkr (5,3 milj. Euro), en ökning med 100% jämfört med 1999. Den totala omsättningen, inklusive export, beräknas till cirka 80 Mkr (9,5 milj. Euro) för år 2000.

Enligt avtalet med Aventis Pasteur ska Active Biotech tillverka SBL Cholera Vaccine och Dukoral. Tillverkningen sker i Active Biotechs anläggningar i Stockholm och Matfors vilka under 1999 - 2000 byggs ut för att öka produktionskapaciteten.

Active Biotech har en framskjuten position inom området diarrésjukdomar. Redan på 70-talet påbörjades studier kring detta i samarbete med professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren vid Göteborgs universitet. Denna forskning gav upphov till SBL Cholera Vaccine mot kolera och resevaccinet Dukoral mot turistdiarré orsakad av ETEC-infektion.

För att underlätta transport och tillgång till SBL Cholera Vaccine i tredje världen är även en torrformulering av produkten under utveckling.


"Avtalet är viktigt för Active Biotechs vaccindel. Bolaget får tillgång till Aventis Pasteurs stora kompetens vad gäller både internationell registrering, utveckling och marknadsföring av vacciner samtidigt som Active Biotech kan utnyttja sina produktionsanläggningar i fullt ut", säger Sven Andréasson, VD för Active Biotech.


Lund den 8 augusti 2000

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör


pdfBack