Print

Mycket stor anslutning till Active Biotechs personaloptioner

1998-07-02

Mer än 70% av de anställda har tecknat sig i Active Biotechs optionsprogram till personalen. Totalt har ca 280 000 optioner tecknats. Optionerna berättigar till teckning av en B-aktie i Active Biotech för 332 kr under perioden 25 november 2001-25 februari 2003.

Lund den 2 juli 1998

Bo Håkansson
Verkställande direktör


pdfBack