Print

Active Biotech AB, Kvartalsrapport januari-mars 2002

2002-05-16

* Behandling av MS-patienter i Sverige inledd för SAIK-MS Fas II klinisk studie

* TTS Fas II-cancerstudier fortskrider som planerat - njurcancerpatienter under behandling, inkludering av pankreascancerpatienter pågår

* Europeisk registreringsansökan för Dukoral inlämnad av PowderJect Pharmaceuticals - möjligheter att erhålla tilläggsköpeskillingar

* Samarbetsdiskussioner med internationella läkemedelsbolag

* Resultat efter finansnetto -63,9 (-86,6)MSEK -resultatförbättringen relaterad till fokusering av verksamheten

pdfKvartalsrapport januari-mars 2002Back