Print

Active Biotechs läkemedel mot multipel skleros

2002-05-31

Active Biotechs läkemedel mot MS, SAIK-MS, befinner sig i klinisk Fas II, varvid preparatets effekt verifieras på MS-patienter. Den pågående prövningen är en multicenterstudie, vari 180 patienter planeras delta från England, Holland, Ryssland och Sverige.
Active Biotech befinner sig följaktligen internationellt främst av alla företag inom området vad gäller utveckling av ett oralt läkemedel (d.v.s. i tablettform) mot MS.
Active Biotech bedömer att, från det att positiva data erhållits under pre-klinisk optimeringsfas tar det cirka fem år innan man eventuellt kan utföra kliniska studier på MS-patienter.
MS-marknaden värderas till 2.3 miljarder dollar (UBS Warburg April 2001) fördelat mellan Schering, Biogen, Serono och Teva. Alla dessa företag marknadsför dock injicerbara preparat som uppvisar begränsad effekt på sjukdomen MS.
*Medivir 29/5 2002
Lund den 3l maj 2002
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack