Print

Ändrat datum för Active Biotechs Q3-rapport

2002-11-08

Datum för fullständig kvartalsrapport för Active Biotech är framflyttat till den 13 november 2002.
Den planerade telefonkonferensen 8 november, kl.11.00, är framflyttad till den 13 november, samma tid, se separat meddelande.
Lund den 8 november, 2002
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Kontaktpersoner:
Sven Andréasson, VD, telefon 046 19 20 49,
sven.andreasson@activebiotech.com
Cecilia Hofvander, Informationsansvarig, telefon 046 19 11 22, cecilia.hofvander@activebiotech.com
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack