Print

Ansökan godkänd av FDA för start av kliniskt prövningsprogram för cancerprojektet TTS

2003-01-09

Principal Investigator för studien blir professor Roger B. Cohen vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA
"Detta är en viktig del i utvecklingen av TTS-produkterna. Med kliniska studier i USA skapar vi de bästa förutsättningarna för en registrering på USA-marknaden " säger Sven Andréasson, VD Active Biotech.
Lund den 9 januari 2003
Active Biotech AB (Publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Bakgrund
TTS betyder "Tumour Targeted Superantigens". Superantigener är ett samlingsnamn för ett antal substanser som är bland de mest kraftfulla som finns för att stimulera immunförsvarets T-celler, kroppens verktyg för att döda oönskade celler. Genom att rikta superantigen mot tumörceller via en tumörspecifik antikropp, har Active Biotech skapat en unik produkt som känner igen cancerceller och stimulerar kroppens eget immunförsvar att avdöda dessa. TTS-teknologin kan principiellt användas för att behandla flera olika typer av cancer, men Active Biotech har valt att fokusera utvecklingen på att behandla lungcancer, njurcancer och pankreascancer.
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack