Print

Håkan Åström lämnar styrelsen i Active Biotech

2003-01-15

Efter det att Active Biotech förvärvat samtliga projekträttigheter från Pharmacia är ägandet i Active Biotech, uppgående till 24,1% av kapitalet, endast av finansiell karaktär.
Lund den 15 januari 2003
Active Biotech AB
Sven Andréasson
Verkställande direktör

pdf



Back