Print

Positiva resultat från inledande kliniska studier av Active Biotechs prostatacancer-preparat

2003-01-29

Avsikten med studien har varit att studera läkemedelskandidatens farmakokinetiska egenskaper hos människa, d.v.s. hur substansen tas upp och utsöndras. Dessa data har betydelse bland annat för administrationen av substansen, hur ofta den ska ges etc.
Resultaten från studien visar att läkemedelskandidaten TASQ har farmakokinetiska egenskaper som gör att den lämpar sig väl för oral dosering. Studien utgör även en solid grund för den kommande kliniska utvecklingen.
TASQ-projektet syftar till att utveckla en oralt aktiv substans för behandling av prostatacancer. Active Biotech samarbetar i projektet med professor John T. Isaacs vid Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Tidigare studier har visat att TASQ-substansen ej hämmar de enzym-system (s.k. kinaser), som är målmolekyler för de flesta av dagens anti-angiogena substanser. Det innebär att verkningsmekanismen för TASQ skiljer sig från dessa.
Företaget beräknar nu att kunna starta den första dos-eskaleringsstudien som planerat under våren 2003. När relevanta doser etablerats kommer ännu en Fas I-studie att genomföras i patienter med prostatacancer.
Lund den 29 januari 2003
Active Biotech AB
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack