Print

Ingen relation till Biometron AB

2004-01-15

Active Biotech ifrågasätter starkt Biometron ABs tillvägagångssätt och vi har gett vår advokat i uppdrag att vidtaga lämpliga åtgärder för att klargöra att vi icke har någon relation med detta bolag.
Lund den 15 januari 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack