Print

Active Biotech fokuserar verksamheten mot projekt i klinisk fas

2004-02-27

Active Biotech har, sedan det skapades i samband med Pharmacias avyttring av Lund Research Center 1998, bedrivits med en komplett forskningsorganisation. I den har funnits såväl tidiga projekt som utvecklingsprojekt. Under senare år har företaget drivit fram fyra projekt (SAIK-MS, TASQ, TTS och 57-57) in i kliniska prövningar i människa eller kliniknära fas. Samtliga dessa projekt har visat positiva resultat under 2003.
Som tidigare aviserats beslutade Active Biotechs styrelse i februari 2004 att se över verksamheten för att fokusera mot de längst framskridna projekten. Active Biotech vill därigenom säkerställa projektens kvalité, och rikta en större del av företagets resurser mot arbete i kliniknära eller klinisk fas. Den nya inriktningen möjliggör en långsiktig värdeutveckling för dessa projekt.
Den nya affärsstrategin innebär dock att företaget tvingas göra omfattande personalnedskärningar. Ett varsel om uppsägning kommer att läggas till Länsarbetsnämnden för 98 av totalt 176 anställda. Active Biotech har inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna och tagit kontakter med bland annat Trygghetsrådet angående olika stödaktiviteter för de anställda som berörs. Företaget avser även att vidta andra interna åtgärder för att underlätta denna svåra process.
En ytterligare konsekvens av Active Biotechs nya affärsinriktning är en kraftig minskning av rörelsens kostnader. De totala rörelsekostnaderna förväntas minska med cirka 100 miljoner kronor per år jämfört 2003, med full effekt från och med 2005.
Lund den 27 februari 2004
Active Biotech AB
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50

pdfBack