Print

Active Biotech och Chiron har enats om en förlikning i skiljedomsförfarandet

2004-04-01

PowderJect har accepterat att dra tillbaka sina krav på 20 miljoner USD samt att avstå från alla rättigheter avseende de omtvistade garantierna i Köpeavtalet.
Active Biotech har accepterat att reducera sitt krav, avseende milestone-ersättningen för godkännandet av Dukoral-vaccinet i EU enligt Royalty-avtalet mellan SBL Vaccin och Active Biotech från 2001, till 4,5 miljoner USD.
Genom ersättningen på 4,5 miljoner USD, har Active Biotech accepterat att avstå från alla rättigheter till vidare royalty- och milestone-ersättningar och alla nuvarande krav och tvister mellan parterna är reglerade.
Lund den 1 april, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information om Active Biotech, v.v besök www.activebiotech.com.
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50

pdfBack