Print

Active Biotech - Årsredovisning 2003

2004-04-02

Den tryckta årsredovisningen distribueras i dagarna per post till de aktieägare som så begärt. Den kan även beställas från bolaget.
Den engelska årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan onsdagen den 7 april.
Du finner årsredovisningen här:
Lund den 2 april, 2004
Active Biotech AB (publ)
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack