Print

Active Biotech vid 56th Annual Meeting of the American Academy of Neurology

2004-04-27

Active Biotech presenterar idag resultat från Fas II-studien av substansen laquinimod (SAIK-MS) för behandling av multipel skleros (MS) på den stora, årligen återkommande vetenskapliga AAN-konferensen (56th Annual Meeting of the American Academy of Neurology) - se även pressmeddelanden från 16 september och 6 november, 2003 på www.activebiotech.com.
Active Biotech ger även en posterpresentation med titeln "Laquinimod hämmar utvecklingen av murin experimentell autoimmun encefalomyelit (EAE) hos IFN-b-/- - och vildtypsmöss". Försöken visar att laquinimod hämmar såväl utvecklingen av sjukdomen kronisk EAE som histopatologiska förändringar i det centrala nervsystemet. Försöken visar även att den terapeutiska effekten inte är beroende av beta-interferon. Sålunda kan SAIK-MS bromsa sjukdom även i frånvaro av beta-interferon vilket indikerar att SAIK-MS kan ha ett bredare användningsområde än detta behandlingsalternativ som för närvarande finns på marknaden.
Den kliniska Fas II-studien omfattade 209 patienter (67 st erhöll placebo, 68 och 74 st erhöll 0.1 respektive 0.3 mg laquinimod).
Förutom säkerhet och tolerabilitet, hade studien som primärt mål att studera effekt på utvecklingen av skadliga inflammationer mätt med MRI (magnetröntgen) av hjärnan efter oral behandling med laquinimod dagligen under 24 veckor. Behandling med 0.3 mg laquinimod uppvisade en statistiskt signifikant minskning av MRI-aktiviteten (det genomsnittliga antalet skadliga inflammationer) med 44% jämfört med placebo. Minskningen var mer uttalad hos den grupp av patienter som hade skadliga inflammationer mätt med MRI då behandlingen i studien inleddes (52%). Det övergripande antalet patienter med skov var låg (cirka 25%) och sjukdomsgraden var stabil i alla grupper. Man upptäckte inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller dessa parametrar och laquinimods säkerhetsprofil var fördelaktig.
Slutsatsen från studien är att laquinimod, i en daglig oral dos om 0.3 mg, tolereras väl och är effektiv vad gäller att hämma utvecklingen av skadliga inflammationer i hjärnan mätt med MRI i relapserande MS.
"Det finns ett stort medicinskt behov av en säker och effektiv oral behandling av MS och dessa lovande resultat inger hopp om att laquinimod kan möta detta behov", säger professor Chris Polman vid Vrije Universiteit i Amsterdam, Holland, som var Principal Investigator för Fas II-studien.
Bakgrund: Laquinimod är en ny immunmodulerande substans, utvecklad som en oralt tillgänglig behandling (dvs i tablettform) av MS. Den hämmar effektivt sjukdoms-utvecklingen i experimentella modeller av sjukdomen MS. Multipel skleros (MS) är idag en obotlig sjukdom där kroppens immunförsvar angriper myelinskidorna som omger nervtrådarna i bland annat hjärnan. Nervimpulserna störs eller bryts och sinnesintryck når inte längre hjärnan så att de kan upplevas. Hjärnan kan inte längre kommunicera med musklerna i kroppen. MS kan ge allt från lätta besvär under lång tid till gravt invalidiserande symptom under loppet av ett par år. I början har MS ofta ett förlopp som går i vågor - skov - med mellanliggande stabila perioder. Sjukdomen drabbar framförallt unga människor, fler kvinnor än män och den genomsnittliga debutåldern ligger runt 30 år.
Lund den 27 april, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724
220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack