Print

Active Biotech AB och Strathmann Biotec AG tecknar avtal för produktion av cancerprodukten TTS

2004-06-03

Avtalet med Strathmann Biotec innebär att Active Biotech långsiktigt kan säkra en mer kostnadseffektiv utveckling och produktionsplanering, vilket även inkluderar möjligheten till framtida kommersiell produktion av större volymer.
Avtalet är baserat på en gemensam utveckling av produkten. Strathmann Biotec kommer att ta en aktiv del i projektet och ta en del av den finansiella risken. Detta medför en ytterligare minskning av Active Biotechs initiala utvecklingskostnader för projektet. I gengäld har Strathmann Biotec rätt till en begränsad royalty baserad på Active Biotechs inkomster från framtida delmålsbetalningar och försäljning. Den potentiella royaltyersättningen att betala uppgår till maximalt 10 miljoner EUR.
"TTS CD3-projektet harmonierar väl med den kompetens och erfarenhet vårt företag besitter. Vårt fortsatta samarbete kommer säkert att bli lika effektivt och konstruktivt som våra förhandlingar har varit och vi kommer att ta en aktiv del i detta lovande projekt", säger Bert Behnke, CSO Strathmann Biotec.
"Vi är mycket nöjda med att få Strathmann Biotec som en kompetent utvecklingspartner med utmärkt rykte. Vi har nu säkrat en kostnadseffektiv kvalitetsproduktion för såväl klinisk som kommersiell användning", säger Sven Andréasson, VD Active Biotech.
TTS CD3 är en bioteknologisk produkt som produceras i expressionssystem med rekombinanta E.Coli-bakterier.
Tillverkningen av TTS-produkten kommeratt flyttas från Biovitrum till Strathmann Biotec, somkommer att starta upp den vidare processutvecklingen. Den nya processen, i 1000 liters-skala, kommer sedan att etableras vid produktionsanläggningen i Dengelsberg, Tyskland.
Strathmann Biotec är ett specialiserat bioteknikföretag med säte i Hamburg, Tyskland. Företaget har lång erfarenhet inom området proteinuttryck i mikroorganismer och även av produktion enligt gällande riktlinjer för GMP, både vad gäller kliniska prövningar och kommersiell användning.
En klinisk Fas I dos-eskaleringsstudie av TTS CD3 pågår för närvarande och innefattar patienter med icke-småcellig lungcancer vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA och vid Radiumhospitalet i Oslo, Norge. En första generationens produkt, TTS CD2, har nyligen med lovande resultat avslutat klinisk prövning Fas IIa med njur- och bukspottskörtelcancer-patienter.
Lund den 3 juni, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Strathmann Biotec AG är ett dynamiskt och expanderande bioteknikföretag med säte i Hamburg, Tyskland. Det bildades 1987 som Pharma Biotechnologie Hannover och var då en av de första producenterna av rekombinanta proteiner i Tyskland. Sedan 1997 är Strathmann Biotec en del av Strathmann-koncernen och ett dotterbolag till Strathmann AG, ett ledande, medelstort läkemedelsföretag i Tyskland. Strathmann Biotec sysselsätter för utveckling och produktion av biologiska läkemedel idag cirka 90 personer med olika expertisområden, arbetande tillsammans i interdisciplinära team.
Habichthorst 30
22459 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-55 90 5-801
Fax: +49 (0)40-55 90 5-888
www.biotec-ag.de
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack