Print

Active Biotech - Delårsrapport januari-juni 2004

2004-08-12

  • Avtal tecknat med Teva Pharmaceutical Industries avseende partnerskap för laquinimod (SAIK-MS)
  • TTS CD3 mot lungcancer utvecklas enligt plan
  • Samarbetsavtal med Strathmann Biotec för produktion av TTS
  • Patientstudie för prostatacancer-projektet TASQ startas under andra halvåret
  • Fas I-studie för SLE-projektet planeras starta under tredje kvartalet
  • Nettoomsättning 30.4 (0.1) MSEK
  • Resultat efter finansnetto -77.4 (-139.3 ) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -2.29 (-7.63 ) SEK/aktie
  • Resultat efter skatt -77.4 (-139.3 ) MSEK

pdfActive Biotech Delårsrapport jan-jun 04Back