Print

Rättelse av uppgifter i tidningen Affärsvärlden

2004-08-25

Korrekt information är följande:

VD Sven Andréasson ökade förra veckan sitt innehav på 38 250 aktier med ytterligare 1 750 aktier och äger nu sammanlagt 40 000 aktier, 175 000 köpoptioner samt 11 200 personaloptioner.
Lund den 25 augusti, 2004
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack