Print

Inbjudan till Active Biotechs kapitalmarknadsmöte med Teva Pharmaceutical Industries i Stockholm den 19 oktober

2004-09-15

Välkommen till Active Biotechs kapitalmarknadsmöte den 19 oktober i Stockholm.
Företaget informerar, tillsammans med representanter från företagsledningen för Teva,
om bolagens aktiviteter inom marknaden för multipel skleros (MS).
En uppdatering kring Active Biotechs övriga verksamhet kommer också att ges.
Datum: Tisdagen den 19 oktober 2004
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm
Vänligen skicka Er anmälan innehållande namn, företag, telefonnummer samt e-postadress före den 12 oktober till Susanne Jönsson, fax: 046-19 20 50 eller susanne.jonsson@activebiotech.com.
Lund den 15 september, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication. Tel: 046-19 11 22 eller cecilia.hofvander@activebiotech.com.
Bakgrund
Den 14 juni, 2004, slöt Active Biotech och Teva Pharmaceutical Industries avtal för utveckling och kommersialisering av laquinimod; Active Biotechs nya immunmodulerande substans med potential att utvecklas till en bromsmedicin i tablettform mot multipel skleros (MS). Avtalet ger Teva den exklusiva rätten att utveckla, registrera, producera och kommersialisera laquinimod globalt, med undantag för Norden och Baltikum där Active Biotech behåller alla kommersiella rättigheter.
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. med huvudkontor i Israel, är en av de 25 största läkemedelsföretagen och bland de största läkemedelsföretag inom generika (lika-läkemedel) i världen. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför generiska läkemedel, innovativa läkemedel samt aktiva läkemedelsingredienser. Närmare 90% av Tevas försäljning sker i Nordamerika och Europa. Tevas innovativa forskning är fokuserad på utveckling av nya läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet. Copaxone®, Tevas innovativa produkt för behandling av relapsing remitting multipel skleros marknadsförs främst i USA och Europa med en marknadsandel på mer än 30% vad gäller antalet förskrivningar i USA. I USA är produkten den näst mest förskrivna behandlingen. Copaxone® är godkänd i 43 länder runt om i världen.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk

pdfPressmeddelande (PDF)Back