Print

Godkänt patent i USA för Active Biotechs cancerprojekt TTS

2004-12-02

Patentet är viktigt för projektet TTS och omfattar TTS som kombinationsterapi.
Detta patent är det första godkända i en serie ansökningar avseende TTS som kombinationsbehandling med andra etablerade läkemedel mot cancer.
Patenttiden sträcker sig till 2018.
Patentportföljen för TTS i USA består av sex separata patentfamiljer. Efter det nya patentets godkännande är tre stycken familjer godkända i USA och övriga under behandling.

I Europa har Active Biotech sju patentfamiljer varav tre är godkända. Ansökningar avseende kombinationsterapi är under behandling.
Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, beviljade den 1 december "Fast Track"-status för läkemedelskandidaten TTS CD3 för behandling av icke-småcellig lungcancer.
Lund den 2 december, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50

pdfBack