Print

Active Biotech inleder kliniska studier i patienter med prostatacancer

2004-12-13

I uppföljningsstudien kommer även ett antal effektparametrar att följas.
Studien omfattar patienter som inte uppvisar önskad effekt av anti-hormonell behandling, vilken har givits i syfte att motverka det manliga hormonet testosterons stimulerande effekt på prostatacancerns tillväxt.
Patientrekryteringen har inletts och kommer att pågå under början av 2005.
Studien genomförs på de urologiska klinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt Universitetssjukhuset i Lund.
Lund den 13 december, 2004
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack