Print

Active Biotechs nomineringskommitté utsedd

2004-12-20

Nomineringskommittén inför kommande val av styrelse består av Johnny Sommarlund för MGA Holding, Viveca Ax:son Johnson för Nordstjernan samt Ulf Strömsten för Catella fonder.
Nomineringskommittén kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut på den ordinarie bolagsstämman den 21 april, 2005.
Lund den 20 december 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack