Print

Likviditetsfrämjande och aktieägarvänliga åtgärder

2005-02-03

"Målet med dessa åtgärder är att ge aktieägare med ojämna börsposter en möjlighet att utan kostnad antingen avyttra eller förvärva aktier och därigenom etablera en mer aktiv bas av aktieägare. Detta tillsammans med likviditetsgarantavtalet skapar en bättre likviditet i Active Biotechs aktie", säger Sven Andréasson, verkställande direktör på Active Biotech.
Active Biotech erbjuder courtagefri handel
Styrelsen för Active Biotech har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande en jämn börspost (200 aktier). Erbjudandet administreras av Swedbank och kommer att genomföras under perioden 28 februari - 11 mars 2005. Målet med erbjudandet är att öka antalet aktieägare som innehar jämn börspost och därmed skapa förutsättning för en bättre likviditet i Active Biotech-aktien.
Active Biotech tecknar avtal med Swedbank om likviditetsgaranti
Active Biotech har träffat avtal om att Swedbank skall agera som likviditetsgarant i Active Biotechs aktie. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie. Avtalet innebär i korthet att Swedbank ställer köp- och säljkurser i Active Biotechs aktie noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40, och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Avtalet gäller från och med den 7 februari 2005.
Lund den 3 februari 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta:
Active Biotech AB
Sven Andréasson, Verkställande direktör, tel. 046 - 19 20 00
Hans Kolam, Finansdirektör, tel. 046 - 19 20 44
FöreningsSparbanken / Swedbank AB
Hans Westerberg, Equity Capital Markets, tel. 08 - 585925 11, 0706 - 09 25 11
Information om Active Biotech och erbjudandet finns att tillgå på www.activebiotech.com.
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack