Print

Fas I-studie positivt avslutad för Active Biotechs SLE-projekt 57-57

2005-07-18

Fas I-studien, som totalt omfattade 30 friska frivilliga försökspersoner, genomfördes i samarbete med fas I-enheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Resultaten visar att 57-57 tolereras mycket väl i samtliga av de testade dos-nivåerna med singel- och upprepad dosering, samt att substansen lämpar sig väl att ges som en oral, daglig behandling.
Förberedelser för en patientstudie (fas I) med 57-57 pågår. Denna studie planeras att inledas före årets slut.
Lund den 18 juli 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Hans Kolam, CFO, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack