Print

Active Biotechs projekt 57-57 presenterat på EULAR i Amsterdam

2006-06-26

På konferensen presenterades nya prekliniska data som visar att 57-57, i experimentella modeller för reumatoid artrit (RA), uppvisar en signifikant hämmande effekt på sjukdomsutvecklingen. Detta reflekteras bland annat i en minskad lednedbrytning och inflammation.
En förstärkning av den hämmande effekten på sjukdomsutvecklingen uppnås då 57-57 kombineras med prednisolone. Prednisolone är en anti-inflammatorisk kortikosteroid vilken används som gängse behandling vid en rad olika inflammatoriska sjukdomar.
Resultaten styrker den vidare kliniska utvecklingen av 57-57 för behandling av SLE och RA, ensamt eller i kombination med prednisolone.
57-57 har av WHO tilldelats det internationella generiska namnet (INN) paquinimod.
För ytterligare information och för att ta del av hela postern "Paquinimod Inhibits Disease Development of Collagen Induced Arthritis in Mice", besök www.activebiotech.com .
Lund den 26 juni 2006
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack