Print

Maria Borelius lämnar styrelsen i Active Biotech AB

2006-10-09

"Vi tackar Maria för hennes starka engagemang och värdefulla bidrag till uppbyggnaden av Active Biotech. Under hennes tid som styrelseledamot har bolaget utvecklats till ett av de mest framgångsrika biotechbolagen i Europa. Vi önskar henne lycka till i hennes nya stora utmaning", säger styrelseordförande Mats Arnhög.
Maria Borelius har varit styrelseledamot i Active Biotech AB sedan år 2000.
Lund den 9 oktober 2006
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack