Print

Valberedningens förslag till beslut på Active Biotechs årsstämma

2007-03-15

Magnhild Sandberg-Wollheim, MD PhD, är docent i neurologi och överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund. Dr Sandberg har fyrtio års erfarenhet av omhändertagande av personer med multipel skleros och hennes forskning har i stor utsträckning handlat om kliniska, immunologiska och genetiska frågeställningar vid denna sjukdom. Dr Sandberg är medlem av Svenska Neurologföreningen, American Academy of Neurology och Kungliga Fysiografiska Sällskapet och är hedersmedlem i Svenska MS- sällskapet.
Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman samt ytterligare information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten och en redogörelse för valberedningens arbete kommer att offentliggöras i samband med att kallelsen publiceras.
Lund den 15 mars 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack