Print

Active Biotech Delårsrapport jan-sep 2007

2007-11-08

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson Cecilia Hofvander
VD Informationsansvarig
Tel 046-19 20 49 Tel 046-19 11 22
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50 Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech Delårsrapport jan-sep 2007Back