Print

Prekliniska data presenterade för Active Biotechs ANYARA-teknologi

2008-04-15

Teknologin bakom ANYARA-projektet, Tumor Targeted Superantigens; "TTS", har studerats och utvärderats i kombination med Taxotere® (docetaxel), som är en vanlig form av cellgiftsbehandling. Hela postern "Combining tumor-targeted superantigens with docetaxel results in synergistic anti-tumor effects in B16 tumor bearing mice" kan läsas på www.activebiotech.com.
Då TTS och Taxotere® kombinerades, förbättrades antitumör-aktiviteten signifikant jämfört med respektive monoterapi. Dessutom gav kombinationen av TTS och Taxotere® synergieffekter i form av förlängd långtidsöverlevnad för tumörbärande möss.
Sammanfattningsvis visar resultaten att TTS-teknologin lämpar sig väl för kombinationsbehandling med läkemedel som Taxotere® och visar på en signifikant potential för den typen av cancerbehandling i människa.
Läkemedelskandidaten ANYARA, vilken är baserad på TTS-teknologin, är för närvarande i registreringsgrundande fas II/III kliniska prövningar för njurcancer och en interimsanalys planeras kring halvårsskiftet 2008.
ANYARA har även genomgått fas I klinisk prövning med Taxotere® 1) i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Studien visade att kombinationen är säker och indikerade en anti-tumöraktivitet.
Lund den 15 april 2008
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
1)Cohen RB, Borghaei H, Langer CJ, Alpaugh K, Lassen U, Afanasiev BV, Orlov SV, Yablonsky PK, Forsberg G, Hedlund G. An open label phase I study of ABR-217620 in combination with docetaxel in patients with NSCLC. In: AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics; 2007 Oct 22-26; San Francisco, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Abstract nr A163.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, VD
Tfn: 046 19 20 49
Tomas Leanderson, CSO
Tfn: 046 19 20 95

Om ANYARA
Active Biotechs projekt ANYARA utvecklar ett läkemedel för behandling av cancer (targeted therapy), i första hand njurcancer. En klinisk fas II/III-prövning pågår sedan slutet av 2006. Denna studie är en randomiserad studie av ANYARA i kombination med interferon-alfa, jämfört med bara interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer.
Den primära kliniska effektparametern för studien är överlevnad och kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid 45 olika kliniker i Europa. Förväntad överlevnad med konventionell behandling för dessa patienter är 10-15 månader och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsutveckling. En interimsanalys planeras till halvårsskiftet 2008.
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack