Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari-mars 2008

2008-04-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
CEO
Tel 046-19 20 49
Göran Forsberg
VP Communication & Business Development
Tel 046-19 11 54
Hans Kolam Active Biotech AB
CFO (org.nr 556223-9227)
Tel 046-19 20 44 Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan-mars 08Back