Print

Active Biotechs nyemission fulltecknad

2008-06-12

Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i bolaget med 3.941.676 till 51.241.791.
Nyemissionen tillför Active Biotech cirka 157,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier "BTA" är den 18 juni. De nya aktierna förväntas kunna börja handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm omkring den 25 juni 2008, eller redan dessförinnan beroende av när Bolagsverkets registrering av nyemissionen sker.
Lund den 12 juni 2008
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
Tfn: 046 19 20 49
E-mail: sven.andreasson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2008, kl.09.30.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack