Print

Positiva resultat för RhuDex® i klinisk fas IIa-studie

2008-06-24

Förutom positiva säkerhetsdata och god absorption efter oral administrering har en första indikation på biologisk aktivitet kunnat påvisas. De data som erhållits kring RhuDex® - däribland farmakokinetik (beteende och distribution i kroppen) och biotillgänglighet (koncentrationen av aktiv substans i blodet efter administrering) - kommer ligga till grund för utformandet av en omfattande fas II-studie av RhuDex® planerad till 2009. Parallellt med den nu avslutade studien har en ny formulering av RhuDex® i tablettform utvecklats som ska underlätta patienternas behandling ytterligare.
I den kommande fas II-studien med den nya tablettformuleringen av RhuDex® ska patienterna behandlas under tre månader och effektdata insamlas.
För mer detaljerad information, se www.medigene.com
Lund den 24 juni, 2008
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Tfn: 046 19 20 49
Göran Forsberg
VP Communication & Business Development
Tfn: 046-19 11 54
Fakta till redaktionen
Om RhuDex®
RhuDex® är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex® utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar och har en tydlig konkurrensfördel i att vara den första oralt tillgängliga bromsmedicinen som blockerar T-cellsstimulering. RhuDex® hämmar den underliggande sjukdomsprocessen och blockerar specifikt CD80-aktivering av inflammatoriska T-celler, samt hämmar frisläppandet av cytokiner såsom TNF.
Om RA
RA - Reumatoid artrit - är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens leder och orsakar inflammationer i ledhinnorna och senskidorna. Inflammationen kan skada ledbrosk och omgivande skelettdelar, vilket gör att patienterna så småningom kan drabbas av rörelseinskränkande funktionsnedsättning. Ungefär två av tre drabbade är kvinnor. Sjukdomen drabbar mer än 1 procent av världens befolkning, finns över hela världen och är ungefär lika vanlig i alla världsdelar. Den medicinska behandlingen består idag främst av smärt- och inflammationsdämpande behandling. Marknaden för läkemedel mot RA uppskattades 2007 uppgå till 5,7 miljarder US-dollar, fördelat mellan Remicade, Enbrel, Humira, Orencia och Rituxan (Cowen & Co, Therapeutic Categories Outlook, March 2008).
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2008, kl.11.45.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack