Print

Antal aktier och röster i Active Biotech

2008-06-30

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 51241 791 aktier och röster i bolaget.
Lund den 30 juni 2008
Active Biotech AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communications
Tfn: 046 19 11 22
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2008, kl. 08.30.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack