Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari-juni 2008

2008-08-06

Kommentar av VD Sven Andréasson:
"Under perioden startade rekryteringen till ytterligare en klinisk fas III-studie för laquinimod och fas II kompletta data publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den planerade interimsanalysen från den första delen av fas II/III-studien för cancerprojektet ANYARA, redovisade positiva data och registreringsgrundande fas III-studier inleddes i maj. Vi har nu två projekt i fas III och tre projekt i klinisk fas II och har därmed ytterligare stärkt Active Biotechs position som ett bolag med en balanserad och mogen projektportfölj."
Sven Andréasson
VD
Tfn 046-19 20 49
Göran Forsberg
VP Communication & Business Development
Tfn 046-19 11 54
Hans KolamActive Biotech AB
CFO (org.nr 556223-9227)
Tfn 046-19 20 44 Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan-jun 2008Back