Print

Active Biotech AB Delårsrapport, januari - september 2009

2009-11-05

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54
Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech AB Delårsrapport, januari - september 2009Back