Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2011

2011-11-03

Active Biotech AB Delårsrapport
januari - september 2011

 • Laquinimod- fas III-studien BRAVO avslutad. Teva planerar en ytterligare klinisk studie med laquinimod innan registreringsansökan inlämnas i USA

 • TASQ- rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår

 • TASQ- fas II-studien publicerad i Journal of Clinical Oncology

 • ANYARA- fas III-studien fortskrider enligt plan

 • 57-57- klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi förbereds

 • ISI- projektet fortskrider enligt plan

 • RhuDex® - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

 • Nettoomsättning 231,3 (8,5) MSEK

 • Rörelseresultat -6,2 (-149,7) MSEK

 • Resultat efter skatt -1,3 (-156,8) MSEK

 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,02 (-2,40) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan – sep 2011Back