Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2012

2012-04-26

 • Laquinimod- registreringsansökan planeras inlämnas i EU andra halvåret 2012
  - fas III-data presenterade på "64th Annual Meeting of the AmericanAcademy of Neurology" (AAN)
 • TASQ- en prövarledd klinisk fas I-studie pågår
  - rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan
 • ANYARA - fas III-studien fortskrider enligt plan
 • 57-57- en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
 • ISI- projektet fortskrider enligt plan
 • Nettoomsättning 2,6 (2,7) MSEK
 • Rörelseresultat -100,7 (-70,9) MSEK
 • Resultat efter skatt -99,0 (-69,3 ) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,44 (-1,02) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44


Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2012Back