Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2013

2013-04-25

Laquinimod
·första patienten rekryterad till CONCERTO, den tredje placebokontrollerade fas III-studien för behandling av relapserande remitterade multipel skleros
·data presenterade på AAN visar en minskad funktionsnedsättning för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandlingen tidigt jämfört med patienter med en fördröjd behandlingsstart

Tasquinimod
·fas III-studien fortskrider enligt plan

ANYARA
·fas II/III-studie i njurcancer slutförd
· resultat presenterade:
- studien uppnådde ej primärt kliniskt mål
- fördubblad progressionsfri- och totalöverlevnad i 25 % av patienterna
- planering av den fortsatta kliniska utvecklingen pågår

57-57 (paquinimod)
·klinisk studie i systemisk skleros avslutad, utvärdering pågår

ISI
·fokus på inlämnande av patent

Övrigt
·Active Biotech har tillförts 270 miljoner kronor genom riktad nyemission till Investor

jan - mars jan - dec
(MSEK) 2013 2012 2012
  • Nettoomsättning
2,4 2,6 227,9
  • Rörelseresultat
-77,0 -100,7 -163,2
  • Resultat efter skatt
-78,0 -99,0 -175,0
  • Resultat per aktie (SEK)
-1,10 -1,44 -2,54


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson, VD

Tfn 046-19 20 95


Hans Kolam, CFO

Tfn 046-19 20 44


Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund


Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2013Back