Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2014

2014-08-07

Laquinimod

  • Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 23 maj fortsatt avslag för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP)
  • CHMP bekräftade att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa
  • Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas år 2016

Tasquinimod

  • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan

ANYARA

  • Utvecklingsplan för vidare klinisk utveckling framtagen i samarbete med regulatoriska myndigheter
  • Alla projektaktiviteter kommer tillsvidare vara vilande


Paquinimod (57-57)

  • I juni 2014 presenterades data rörande läkemedelskandidaten paquinimod för behandling av systemisk skleros, på den vetenskapliga konferensen "EULAR Annual European Congress of Rheumatology"

ISI

  • Utvidgning av patentportföljen
  • CD-val förväntas 2015

Ekonomisk översikt

MSEK 2Q januari - juni Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Nettoomsättning 2,7 2,5 4,9 5,0 116,0
Rörelseresultat -57,9 -79,5 -117,2 -156,5 -209,0
Resultat efter skatt -57,7 -81,2 -117,9 -159,2 -212,1
Resultat per aktie (SEK) -0,77 -1,08 -1,57 -2,18 -2,87

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson, VD

Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2014Back