Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2014

2014-11-05

Laquinimod
·Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS
·Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom
·Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas H1 2016

Tasquinimod
·Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt ursprunglig plan och resultat förväntas H1 2015

ANYARA
·Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår

Paquinimod (57-57)
·Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår

ISI
·CD-val förväntas 2015

Nyemission
·Företrädesemission om cirka 225 miljoner att godkännas av extra bolagsstämma den 1 december 2014

Ekonomisk översikt

MSEK Q3 januari - sept. Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Nettoomsättning 2.6 107.0 7.5 111.9 116.0
Rörelseresultat -55.7 27.9 -172.8 -128.6 -209.0
Resultat efter skatt -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1
Resultat per aktie (SEK) -0.76 0.39 -2.33 -1.77 -2.87
(före och efter utspädning)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.compdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - september 2014Back