Print

Active Biotech renodlar - säljer Rederi AB Heron. Soliditeten ökar från 34% till 49%.

1998-04-02

I dagens annons om kallelse till bolagsstämma den 16 april i Active Biotech AB (publ) meddelas att styrelsen fattat beslut om försäljning av Rederi AB Heron för 10 Mkr till
ledande befattningshavare i bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Försäljningen innebär att Active Biotech-koncernens räntebärande skulder per den 31 december 1997 minskar med 476 Mkr, koncernens soliditet ökar från 34% till 49% och en realisationsförlust om 11 Mkr uppstår i koncernen.

Försäljningen är ett viktigt och nödvändigt steg i renodlingen till en bioteknikkoncern.

Vidare föreslås att innehav av aktier i Active Biotech AB av serie A på begäran skall kunna omvandlas till aktier av serie B.

Till nya styrelseledamöter föreslås:

· Svend Holst-Nielsen, Nordenchef för Unilever
· Leslie Hudson, Senior Vice President, Group Research, Pharmacia & Upjohn
· Mats Pettersson, Senior Vice President, Business Development, Pharmacia & Upjohn
· Hugo Thelin, Styrelseordförande i Karolinska Innovations AB

samt omval av:

Lena Apler, Bo Håkansson, Lars Jonung, Hans Lindell och Staffan Svenby.


Malmö 1998-04-02
Active Biotech AB (publ)

Bo Håkansson
Verkställande direktör
pdfBack