Print

Active Biotech säljer sin fastighet i Lund for 320 mkr med en realisationsvinst på 80 mkr

1998-12-22

Utdelning av Movera/Sonesson

Riksdagen har den 9 december antagit lagförslaget om utvidgning av den s.k. lex ASEA. Detta innebär att utdelning av Movera/Sonesson kan ske utan skattskyldighet för mottagarna, d.v.s. Active Biotechs aktieägare. Därför kommer styrelsen i Active Biotech, som omnämndes i 9-månadersrapporten, att föreslå en utdelning av Movera/Sonesson på ordinarie bolagsstämma den 15 april 1999.

I och med detta kommer renodlingen av Active Biotech att vara slutförd.

Ny prognos

Med hänsyn till fastighetsförsäljningen och till förslaget att dela ut Movera/Sonesson i stället för en försäljning, revideras prognosen för 1998 till -45 mkr. Detta är en förbättring med 30 mkr mot tidigare prognos.

Lund den 22 december 1998

Active Biotech AB


Bo Håkansson
Verkställande Direktör

Active Biotech är ett bioteknikföretag med en bred projektportfölj och med avsevärda finansiella resurser. Koncernens verksamhet baseras på kunskap om människans immunförsvar. 185 forskare i Lund, Solna och Cambridge utvecklar vacciner mot turistdiarré, kolera, polio och streptokockinfektioner samt bedriver forskning om läkemedel mot bland annat multipel skleros, ledgångsreumatism, cancer och astma.


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel.: 046-19 10 00 - Fax: 046-19 20 50
E-mail: info@activebiotech.com

pdfBack