Print

Active Biotech forvärvar 100 % i Transport AB Movera

1998-12-28

Det nu helägda Transport AB Movera innehåller Helikopterservice Euro Air med linjetrafik Copenhagen Airport - Malmö/Helsingborg och affärsflygföretaget Inter Air.

"Genom att köpa upp minoriteten skapar vi fria kassaflöden i Movera-koncernen. Förvärvet är en förberedelse för den föreslagna skattefria utdelningen till Active Biotechs aktieägare av all vår icke-bioteknikrelaterade verksamhet", säger Bo Håkansson.


Flaggningsmeddelande

Movera Holding AB har förvärvat ytterligare 190.000 B-aktier i O-listenoterade health care-företaget Lifco. Efter förvärvet uppgår Moveras aktieinnehav till 1.512.103 aktier, motsvarande 16,6 % av kapitalet och 10,4 % av rösterna.

"Vi ökar nu ytterligare vårt innehav. Vi ser Lifco som en strategisk placering med goda tillväxtmöjligheter inom hälsa och egenvård".

Lund den 28 december 1998

Active Biotech AB


Bo Håkansson
Verkställande direktör


Active Biotech är ett bioteknikföretag med en bred projektportfölj och med avsevärda finansiella resurser. Koncernens verksamhet baseras på kunskap om människans immunförsvar. 185 forskare i Lund, Solna och Cambridge utvecklar vacciner mot turistdiarré, kolera, polio och streptokockinfektioner samt bedriver forskning om läkemedel mot bland annat multipel skleros, ledgångsreumatism, cancer och astma.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel.: 046-19 10 00 - Fax: 046-19 20 50
E-mail: info@activebiotech.com
pdf



Back