Print

Tidplan för utdelning av Wilh. Sonesson AB

1999-04-29

Active Biotech har erhållit besked från skattemyndigheterna att utdelningen av aktierna i Wilh. Sonesson AB kan ske enligt Lex ASEA. I anledning härav har styrelsen för Active Biotech fastställt definitiv tidplan för utdelningen.

Beslut på ordinarie bolagsstämma 10 maj 1999

Utskick av noteringsprospekt 31 maj

Sista dag för handel med aktier i Active Biotech AB
inklusive rätt till aktier i Wilh. Sonesson AB 7 juni

Avstämningsdag 10 juni

Beräknad första noteringsdag för aktierna i
Wilh. Sonesson AB på O-listan 15 juniSven Andréasson
VD Active Biotech AB

pdfBack