Print

Active Biotech får internationell order på koleravaccin efter rekommendation av WHO

1999-08-02

Koleraepidemi på Madagaskar
Hälsovårdsmyndigheterna på Madagaskar behöver vaccin mot den koleraepidemi som utbröt tidigare i år. Koleran har redan spridit sig till områdena kring huvudstaden Antananarivo. Totalt befaras ca 200 dödsfall. Vaccinering genomförs nu i första hand på läkare och annan sjukvårdspersonal. Madagaskar är världens fjärde största ö med ca 15 miljoner invånare.


WHO rekommenderar SBLs koleravaccin
Världshälsoorganisationen, WHO, har fastslagit att SBLs koleravaccin, Cholera vaccine SBL, är det enda på marknaden existerande vaccin med dokumenterad hög verkningsgrad. För första gången har man även uttalat en rekommendation för förebyggande koleravaccinering i riskområden för kolera. Cholera vaccine SBL ges oralt vilket väsentligt underlättar en snabb distribution ut till många människor i riskområden med hotande koleraepidemier.

Cholera vaccine SBL är det enda existerande koleravaccin som genomgått fältstudier bl. a i Bangladesh med totalt 90 000 personer. Vaccinet består av den s k rCTB-komponenten och fyra stammar avdödade kolerabakterier. SBL Vaccin tillverkar rCTB-komponenten samt det färdiga vaccinet i produktionsanläggningarna i Solna och Matfors.


Samma teknologi som kommande ETEC-vaccin
Active Biotech genomför för närvarande tillsammans med samarbetspartnern SmithKline Beecham kliniska fas III-prövningar av sitt ETEC-vaccin i Kenya och Guatemala/Mexico. De kliniska prövningarna är i sitt slutskede. ETEC-vaccinet är uppbyggt med samma rCTB-komponent som koleravaccinet, men med fem avdödade E.coli-bakteriestammar.

pdfBack