Print

Läkemedelsverket har godkänt att Active Biotech genomför en utvidgad Fas I-prövning som även inkluderar patienter med sjukdomen multipel skleros

2000-02-11

Under hösten 1999 har SAIK-MS, en substans avsedd för multipel skleros, testats på friska personer med mycket lovande resultat. Läkemedelsverket har nu godkänt en mer omfattande studie med fler försökspersoner och högre dosering.

Till denna utvidgade Fas I inkluderas i ett senare skede även kliniska prövningar med sjuka patienter, i första hand toleransstudier med olika doseringsnivåer.

SAIK-MS beräknas därefter i bästa fall gå in i Fas II, studier av klinisk effekt, redan under Q4 år 2000, tidigare än planerat.

Existerande läkemedel mot MS säljer idag för 5 miljarder SEK årligen med en stark tillväxt, överstigande 50 %. Antalet patienter ökar årligen med över 50.000 patienter och endast en del kan få behandling med nuvarande terapi.

Lund den 11 februari 2000

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack