Print

Patent för SAIK-MS beviljat i USA

2000-02-29

Active Biotech har fått beviljat ett patent för en kemisk substansgrupp innefattande läkemedelskandidater mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Ansökan inlämnades i USA i april 1999 och patent med produkt- och användningskrav har beviljats med en patenttid på 20 år, d.v.s. fram till år 2019. Internationell ansökan inlämnades också under 1999 och är under behandling.

En av substanserna undersöks nu i en pågående utvidgad fas I-prövning som även inkluderar patienter med sjukdomen multipel skleros, MS. SAIK-MS beräknas därefter gå in i fas II under Q4 2000.

SAIK är Active Biotechs namn på forskningsprojektet där en typ av substanser för reglering av människans immunförsvar studeras. Ytterligare två patent-ansökningar är under behandling innefattande läkemedelskandidater mot andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, t.ex. ungdomsdiabetes, reumatoid artrit och astma.

Målet är att utveckla nya läkemedel med förbättrad effekt, färre biverkningar och medicinering i tablettform i stället för injicering.

Lund den 29 februari 2000

Active Biotech AB

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack