Print

Bo Håkanssons inledningsanförande vid Active Biotechs bolagsstämma 2000-04-12

2000-04-13

Herr ordförande,
Kära aktieägare,

Svensk läkemedelsindustri har under det senaste årtiondet genomgått en omfattande förändring. Vare sig Pharmacia eller Astra är längre svenska bolag. Stora delar av dessa båda bolags verksamheter har flyttat utomlands eller är på god väg att göra det. En hörnpelare i svensk läkemedelsindustri har alltid varit ett djupt och nära samarbete med våra universitet. Hög kvalitet i utbildning och forskning har resulterat i en mängd produkter, som kunnat exploateras av läkemedelsbolagen.

Strukturomvandlingen i industrin har säkert varit nödvändig. Men den har också skapat förutsättningar för något nytt. Active Biotech är ett försök att ta tillvara en del av all den kompetens som finns i vårt land vad gäller forskning och utveckling av innovativa läkemedel och vacciner. Utvecklingen inom biotekniken och inte minst kartläggningen av det mänskliga genomet tror jag på sikt kommer att skapa förutsättningar för en helt ny typ av bolag. Förenklat uttryckt: Inte samma piller till alla, utan skräddarsydda läkemedel. Det snabbrörliga, innovativa och icke byråkratiska läkemedelsbolaget/forskningsbolaget har här sin stora chans. Eftersom sambandet mellan universitetsforskning och läkemedelsindustrin är så starkt har vi som nation all anledning att hålla ögonen på vad som händer. En krympande industri leder garanterat till sämre förutsättningar för svensk forskning.

Forskning och utveckling är förknippat med risk. Det finns inte en bolagsstämma eller en presentation av Active Biotech där jag inte talat om risk. Inom Active Biotech har vi balanserat risken genom att driva flera projekt. Förvärvet av forskningsprojekten i Lund från Pharmacia & Upjohn var ett sätt att möta risken i vaccinprojekten. Vår projektportfölj är samansatt på ett sätt som innebär att sannolikheten för att något av projekten skall bli framgångsrikt är relativt hög, medan sannolikheten för att allt skall gå fel är relativt liten.

En annan viktig del av Active Biotechs strategi är finansiell styrka. Att aldrig behöva stå med mössan i hand. Emissioner har inbringat mer än 500 MSEK. Försäljning av våra fastigheter har inbringat lika mycket. En försiktig, men ändå förvaltning av kassan. Allt syftande till finansiell styrka och oberoende.


Active Biotech måste vara ett företag som drivs av hög vetenskaplig nivå och affärsmannaskap. Man måste snabbt kunna ställa om inför nya villkor och man måste ställa krav på tempo - även i forskningen. Att tro att pengarna varar i evighet och att man har hur mycket tid som helst håller inte. Det är bara att komma först som räknas.

Active Biotech är med sina projekt, med sina produkter på marknaden och med sin finansiella styrka en bra plattform för ett nytt svenskt läkemedelsbolag. Att arbeta med Active Biotech har, så här långt, varit mitt livs mest stimulerande uppgift. Så många kvalificerade människor, både män och kvinnor, med en underbar förmåga att alltid vara pålästa, att hålla sig till saken och att oförtrutet arbeta vidare trots svårigheter och motgångar.

Jag är en entusiast och en byggare men ibland i livet kommer man till vägs ände. Där är jag nu. Jag har därför bestämt mig för att avgå från styrelsen och ordförandeskapet. Jag har också bestämt mig för att avyttra samtliga aktier och optioner som jag har i Active Biotech. Det är dags för andra att ta vid. Med fortsatt hårt arbete ligger framgången för Active Biotech runt hörnet.

Tack för mig!

Lund den 12 april 2000

Bo Håkansson

pdfBack