Print

Active Biotech AB accepterar Carl Bennet ABs bud på aktier i Lifco AB

2000-08-02

Styrelsen för Active Biotech har beslutat att acceptera Carl Bennet ABs offentliga erbjudande om förvärv av aktier i Lifco AB till priset av 42 kronor per aktie.

Aktierna kommer att överföras i enlighet med erbjudandet.

Active Biotechs aktieinnehav uppgår till 1 812 103 st Lifco ser B, motsvarande 19,9% av kapitalet och 12,5% av röster.

Aktieinnehavet är en finansiell placering och vid försäljning uppkommer en realisationsvinst på 11,0 Mkr.

Lund 2 augusti 2000


Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör
pdfBack