Print

Active Biotech erhåller ny stor order på SBL Cholera Vaccine, värd 11,5 mkr

2000-10-24

Myndigheterna på den franska ön Mayotte har beslutat att hela befolkningen skall vaccineras mot kolera. Det franska hälsovårdsministeriet har lagt en order på SBL Cholera Vaccine, värd 11,5 mkr, för omedelbar leverans.

Ön Mayotte, belägen i ögruppen Comorerna utanför Afrikas östkust, har ca 125 000 fasta invånare. Risken för att en koleraepidemi skall utbryta på ön ökar när regnperioden inträder strax efter årsskiftet. Myndigheterna på Mayotte vill därför att invånarna skall vaccineras dessförinnan. Eftersom befolkningen till 98% är muslimer måste vaccinering med oralt vaccin ske innan månadsskiftet november-december, då fastemånaden Ramadan inleds.

Kolera är en akut tarminfektion med dramatiskt förlopp som framförallt förekommer i Afrika, Asien och Sydamerika. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio cholerae, vilken producerar ett gift som orsakar häftig diarré och vanligen kräkningar. Detta kan snabbt leda till döden om behandling inte sätts in. Kolera sprids via förorenat vatten och livsmedel. Till WHO rapporterades 1999 ca 200 000 fall av kolera, men den verkliga siffran bedöms dock vara väsentligt större.

Active Biotechs drickbara vaccin mot kolera, SBL Cholera Vaccine, har rekommenderats av Världshälsoorganisationen (WHO) som det enda vaccinet på marknaden med dokumenterad effekt mot kolera.

SBL Cholera Vaccine tillverkas av Active Biotech i Sverige och är under internationell lansering i samarbete med vaccinföretaget Aventis Pasteur.

Efter snabb insats av Active Biotech har en delleverans genomförts i oktober. Resterande del kommer att levereras inom de närmaste veckorna.

Lund den 24 oktober 2000

Active Biotech AB (Publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack